Varia lehekülg

Bussiajad - AS Tarbus Tõrva-Valga-Mõniste-Võru alates 01.08.2016.
Bussiajad - OÜ Vahesaar Võru-Valga-Võru alates 01.09.2014
Bussiajad - OÜ Vahesaar Valga-Pärnu-Valga alates 01.09.2014
Bussiajad - Hargla Masinaühistu alates 17.12.2017.
Kauplused
Pilte valla loodusest
Eesti Taaskasutusorganisatsioon
Roheline Punkt
Eesti Keskkonnateenused / Cleanaway AS jäätmekäitlusfirma
Ragn-Sells AS jäätmekäitlusfirma
Jäätmete sorteerimise voldik Taheva vallale
Valga jäätmejaam
AS Ragn-Sells koostatud jäätmete sorteerimise abimaterjal
MTÜ Ökomeedia (www.bioneer.ee) koostatud jäätmeinfo ja juhendid pakituna
Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine. Eestikeelne juhend
Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine. Venekeelne juhend

Keskkonnaameti joogivee voldik
Keskkonnaameti reovee voldik
Päästeameti flaier hoonete tuleohutusest

TKA kontaktinfo: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn, nõuandetelefon: 1330, e-mail: info@tarbijakaitseamet.ee

PIAAC - Eesti