Vallavalitsus

Valga vallavalitsuse andmed

Alates 01.01.2018 tegutseb ametiasutusena Valga Vallavalitsus. 21. oktoobril 2017 moodustus Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla liitumisel uus haldusüksus Valga vald. Karula Vallavalitsus, Taheva Vallavalitsus, Tõlliste Vallavalitsus ja Õru Vallavalitsus ning Valga Linnavalitsus jätkasid ametiasutustena tegevust kuni 2017. aasta lõpuni, tegutsedes Valga valla nimel.


Valga Vallavalitsuse üldandmed ja kontakt:
http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Valga-Vallavalitsus .

Valga Vallavalitsuse liikmed:
http://www.valga.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Valga-Vallavalitsus/Vallavalitsuse-liikmed .

Valga Vallavalitsuse ametnike kontakt:
http://www.valga.ee/et/Linnakodanikule/Kohalik-voim/Valga-Vallavalitsus/amentike-kontakt .

Valga Vallavalitsuse avalik dokumendiregister:
https://atp.amphora.ee/valgavv .


Sotsiaalnõunik Evi Veerme vastuvõtuajad:

Teeninduspunktis Hargla koolimajas igal tööpäeval 9.00-15.30,
välja arvatud iga kuu teine esmaspäev, kui vastuvõtud on:
Koikküla külakeskuses 10.30-12.00


Konkreetne vastuvõtuaeg palume kokku leppida ametniku või töötajaga, kelle vastuvõtule tulla soovitakse.

Sihtasutuse Taheva Sanatooriumi (100% Taheva valla sihtasutus) koduleht asub aadressil www.sats.ee


Dokumendid
Hallatavate asutuste tegevusaruanded
Avaliku Teabe Portaal > Taheva valla dokumendiregister