Taheva valla uudised


Uudise ID: 1664  |  lisatud: 2017-12-29 20:58:26

Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 eelnõu avalikustamine

Valminud on Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 eelnõu, mille koostamise peamiseks eesmärgiks on anda raamistik ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengu planeerimisele ja elluviimisele, et parandada elanikkonnale ja teistele tarbijatele pakutava teenuse kvaliteeti. Haldusreformi tulemusel liitusid Valga linn, Karula vald, Taheva vald, Tõlliste vald ja Õru vald üheks Valga vallaks. Arendamise kavas kirjeldatakse Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objekte ja nendel objektidel tehtavaid tuleviku investeeringuid. Arendamise kava lähtepunktideks on eelnevate valdade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad.
Valga valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava eelnõuga on võimalik tutvuda SIIN.
Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Valga Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valgalv@valgalv.ee või paberkandjal allkirjastatuna Valga vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Puiestee tn 8, 68203 Valga. Ootame Teie ettepanekuid eelnõule kuni 12.01.2017


Uudise ID: 1663  |  lisatud: 2017-12-04 23:54:34
Naabri tuleohutu kodu annab sulle kindluse! Loe Päästeameti artiklit SIIT.


Uudise ID: 1662  |  lisatud: 2017-11-21 22:52:32
Häirenuputeenus päästab - seitse aastat üle Eesti! Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1661  |  lisatud: 2017-11-17 08:52:15
Eesti Puuetega Inimeste Koja partner Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (ÕTB) kutsub TEISIPÄEVAL, 21.NOVEMBRIL KELL 12 Valga linna ja maakonna erivajadustega inimeste ühingute esindajaid, erivajadustega inimesi või nende hooldajaid ja pereliikmeid ning teisi õigusabiinfost huvitatud kodanikke INFOTUNDI „TASUTA ÕIGUSNÕU VALGAMAALASTELE“. Vaata lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1660  |  lisatud: 2017-11-11 20:12:24
Valga vallavanemaks valiti senine maavanem Margus Lepik Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla liitumisel loodud Valga valda hakkab juhtima senine Valga maavanem Margus Lepik. Uus vallavalitsus on seitsmeliikmeline: vallavanem, neli asevallavanemat ja kaks vallavalitsuse liiget. Loe edasi SIIT.


Uudise ID: 1659  |  lisatud: 2017-10-25 19:49:43
Hea turismiasjaline, oled väga oodatud 22. novembril Aluksnesse, kus toimub projekti „Green Railway“ seminar. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1658  |  lisatud: 2017-10-25 19:45:56
Valgamaa austab abielupaare.

8. novembril toimub traditsiooniline austamisgala abielupaaridele, kellel täitus või täitub tänavu 25, 50 või enam abieluaastat. Üritus kannab nime „Kaunimad aastad“ ja külalistel tuleb Valga kultuuri- ja huvialakeskusesse tulla kell 18.30. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1657  |  lisatud: 2017-10-10 16:20:21
Taheva Vallavalitsus ootab 2017–2018. a talveperioodil lumetõrjetööde teostamiseks hinnapakkumisi. Kirjalikud hinnapakkumised esitada Taheva Vallavalitsusele hiljemalt 30.10.2017. Täpsem info ja lähteandmed telefonidel 766 9273, 766 9271, e-posti aadressilt info@taheva.ee või vallamajast.


Uudise ID: 1656  |  lisatud: 2017-10-11 08:12:38
Istungi päevakord: 1. Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava aastateks 2017–2025 vastuvõtmine; 2. Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühine jäätmehoolduseeskiri; 3. Korteri Kirikumõisa tee 5-6 üürile andmine; 4. Volikogu liikmetele tasu määramine; 5. Taheva Vallavalitsuse koosseisus teenistus- ja töökohtade kindlaksmääramine ning struktuuri ja töötasumäärade kinnitamine; 6. Audiitori määramine 2017. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks; 7. Varade üleandmine ja toetuse eraldamine Sihtasutusele Taheva Sanatoorium; 8. Lisaeelarve vastuvõtmine; 9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Kalliküla biotiik); 10. Seltsingu „Mägeste majad“ taotlus; 11. Elo Roosipuu taotlus Vallamaja kinnistu ostmiseks; 12. Korteri Kirikumõisa tee 5-5 üürile andmine.


Uudise ID: 1655  |  lisatud: 2017-10-03 23:14:17
8. OKTOOBRIL PÜHAPÄEVAL, TOIMUB KOERTE JA KASSIDE VAKTSINEERIMINE MARUTAUDI VASTU JÄRGNEVALT: VAATA SIIT!


Uudise ID: 1654  |  lisatud: 2017-09-26 23:05:14
8. oktoobril algusega kell 11.00 "Eakate päev" Hargla Maakultuurimajas. Lähemalt loe SIIT.


Uudise ID: 1653  |  lisatud: 2017-09-22 22:38:14
Viisakus algab meist endist. Ka liikluses. Maanteeameti pressiteadet vaata SIIT.


Uudise ID: 1652  |  lisatud: 2017-09-22 22:26:27
Tervislikuma elu poole - toit oma aiast ja metsast. Õpituba 28.09.2017 09.00 - 15.00 SA Taheva Sanatoorium päevakeskuses. Kuulutust vaata SIIT.


Uudise ID: 1651  |  lisatud: 2017-09-21 11:25:19
EELK Hargla Kogudus annab teada, et kirikus hakkavad suured ehitustööd tänavu lõppema. Palume neid, kellel võimalik, osaleda kiriku koristustöödel 26. septembril algusega kell 8.30. Puhastame ja peseme ruumid tolmust puhtaks. Kui võimalik, siis tuleks kaasa võtta nt ämbreid, lappe, harju jms koristuseks vajalikku. Küsimuste korral palume pöörduda Monika Rogenbaumi poole telefonil 510 9822 või saata e-kiri aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1650  |  lisatud: 2017-09-18 17:37:52
"Piiriäärne sügislaat" toimub Ape linnas pühapäeval 24. septembril algusega kell 09.00. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1649  |  lisatud: 2017-09-18 17:32:27
Taheva valla liikumissarja III etapp toimub 30. septembril algusega kell 10.00. Kohtume Hargla Kooli juures. Lisainfo SIIT.


Uudise ID: 1648  |  lisatud: 2017-09-14 00:21:54
Pankrotimenetluses Helgi Aher'i kinnisasja enampakkumise teade. Vaata SIIT.


Uudise ID: 1647  |  lisatud: 2017-09-11 20:44:09
Valgamaa eakate terviseseminar toimub 29. septembril Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses Täpsemat infot vaata SIIT. Kui vajad abi transpordiga seoses, siis anna endast teada telefonil 510 9822 või kirjutades e-posti aadressil vallavanem@taheva.ee .


Uudise ID: 1646  |  lisatud: 2017-09-11 20:37:41
Tervise Arengu Instituut tuletab meelde köögiviljade söömise vajalikkust. Loe pressiteadet SIIT.


Uudise ID: 1645  |  lisatud: 2017-09-08 23:59:11
Koikkülast leitud umbes aastane emane kass. Vaata fotot SIIT. Palume omanikul endast teada anda telefonil 510 9822 või saates e-kirja aadressile vallavanem@taheva.ee .


Uudise ID: 1644  |  lisatud: 2017-09-06 11:48:36
Taheva Vallavalitsus annab teada, et kehtestatud on ühtsed põhimõtted Taheva vallas elavate 7–19aastaste noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest. Kord on kättesaadav Riigi Teatajast aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/402092017006.

Toetust saab taotleda huvihariduseks ja huvitegevuseks, milleks puuduvad võimalused Taheva valla territooriumil, ning toetust antakse transpordikulude ja osalustasude osaliseks katmiseks.

Endiselt pakutakse ka Taheva vallas üle kümne võimaluse huvitegevuses osalemiseks ning need võimalused on jätkuvalt tasuta.

Toetust hakatakse maksma kord kvartalis ning selleks tuleb esitada vastav avaldus ning huvikooli või huviringi tõend osalemise kohta. Esimest korda saab esitada taotluse ajaperioodi oktoober kuni detsember 2017 kohta ning selle perioodi taotlusi võetakse vastu kuni 07.10.2017. Hiljem laekunud taotlusi ei menetleta!

Toetussummaks kvartalis on kavandatud 150 eurot ühele noorele. Summa võib väheneda, kui laekunud taotluste arv ületab planeeritud eelarvemahtu.

Taotlemise hõlbustamiseks oleme koostanud näidisena taotlusvormi, mille leiad SIIT.

Lisainfo Monika Rogenbaumilt telefonil 510 9822 või e-posti aadressilt vallavanem@taheva.ee .


Uudise ID: 1643  |  lisatud: 2017-09-05 21:27:13
Taheva Vallavalitsus ootab kaastöid Taheva valla ajalehte kuni 18. septembrini. Materjali palume saata aadressile vallavanem@taheva.ee.


Uudise ID: 1642  |  lisatud: 2017-09-01 21:06:28
Taas on 6. septembril algusega kell 12.00 tulemas traditsiooniline aaretejaht Valgamaal. Vaata kuulutust ja lisainfot SIIT.


Uudise ID: 1641  |  lisatud: 2017-08-30 20:41:40
PÄÄSTEAMET: Küttehooajaks peavad korstnad ja lõõrid puhtad olema. Loe lähemalt SIIT.


Uudise ID: 1640  |  lisatud: 2017-08-21 23:22:07
Tervise Arengu Instituut paneb õla alla liikumisele „Septembris ei joo“. Loe pressiteadet SIIT.


Uudise ID: 1639  |  lisatud: 2017-08-21 18:16:46
Taheva Vallavolikogu istung peetakse 25. augustil 2017 algusega kell 14.00 Taheva vallamajas. Istungi päevakord: 1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Valgamaa Omavalitsuste Liidule; 2. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord; 3. Laenukohustuse võtmine Koikküla maja ümberehituseks (kohustus planeeritakse võttavastavalt eelarvestrateegiale juhul, kui töödeks ei saada projektitoetust); 4. Varade üleandmine Sihtasutusele Taheva Sanatoorium; 5. Sihtasutuse Taheva Sanatoorium määramine vee-ettevõtjaks; 6. Lisaeelarve vastuvõtmine.


Uudise ID: 1638  |  lisatud: 2017-08-19 00:13:32
Valminud on Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017–2025 eelnõu. Jäätmekava eelnõuga on kõigil soovijatel võimalik tutvuda alates 18.08.2017 kuni 15.09.2017 veebiaadressil www.valgamaa.ee, Valgamaa Omavalitsuste Liidu ruumes (Kesk 11, Valga Raekoja I korrusel) ja Taheva valla kodulehel www.taheva.ee. Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kuni 14.09.2017 Valgamaa Omavalitsuste Liidu aadressile: Kesk 11, Valga 68203 või e-posti teel: valgamaa@valgamaa.ee . Jäätmekava arutamiseks toimub avalik istung 15.09.2017. a kell 15.00 Valga Raekojas, Kesk 11, Valga. Jäätmekava eelnõuga on võimalik tutvuda SIIT.


Uudise ID: 1637  |  lisatud: 2017-08-13 23:01:16
TASUTA koolitused tööealisele elanikkonnale, sügis 2017. a. - Valgamaa Kutseõppekeskuses. Vaata SIIT.


Uudise ID: 1636  |  lisatud: 2017-08-02 22:15:01
Taheva valla 25. aastapäeva tähistamine. Vaata kuulutust SIIT.


Uudise ID: 1635  |  lisatud: 2017-07-27 15:26:07
Helgi Aher pärandvara pankrotimenetlus . Vaata infot SIIT.