1.     Vaatamisväärsused (objektid)

 

 

Objekti nimi

Objekti asukoht

Objekti lühikirjeldus

ja muud märkused

Tähtsus (atraktiivsus)

(5 väga tähtis, 1 ei ole oluline)

Põhiturg (siseturism/välisturism, riik, kliendirühm)

Arengupotentsiaal

Info-tahvel

Ligipääs

(v.hea, hea, rahuldav, halb)

Korrasolek

(5-1 palli süsteemis)

 

Maa-alune kalmistu 13-18 saj.

Maa-alune kalmistu

13-18 saj.

Maa-alune kalmistu

13-18 saj.

Asulakoht

I-II at.

Taheva vald

 Koikküla

 

Taheva vald Laanemetsa küla

Taheva vald

Ringiste küla

Taheva vald

Kalliküla

“Kalgiahju mägi”  asub Koikküla mõisale kuuluva magasiaida all oleval künkal.

Asub Laanemetsa mõisa kohal, Valga-Võru mnt. 250 m kirdes.

Ristikirikumägiasub Ringiste ja Viki talu maadel.

Ala-Kalli talu ja Alaküla talu vahelisel põllul 200*200 m suurusel alal.

4

 

 

4

 

4

 

4

Siseturism

 

 

Siseturism

 

Siseturism

 

Siseturism

 

hea

 

 

hea

 

hea

 

hea

puudub

 

 

puudub

 

puudub

 

puudub

hea

 

 

hea

 

rahuldav

 

rahuldav

4

 

 

4

 

4

 

3

1.1. loodus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koiva puisniit

 

 

Ohvrimänd II-at.

 

Ohvrimänd II-at

 

 

Ohvrikivi II-at.

Taheva vald  hõlmab mitmeid külasid

 

Taheva vald Hargla küla

 

Taheva vald Tsirgumäe küla

 

Taheva vald Tsirgumäe küla

Koiva puisniidul on korraldatud mitmeid hoogtööpäevi.Objekti on võimalik külastada kõigil loodussõpradel.

Asub Valga-Võru maantee ääres.Objekt on korralikult hooldatud.

Objekti ümbrus vajab korrastamist.Asub Musta- ja Koivajõe ühinemiskoha lähedal.

Vanade eestlaste ohverdamiskoht.

5

 

 

4

 

4

 

 

4

Siseturism

Välisturism

 

Siseturism

 

Siseturism

 

 

siseturism

 

 

 

hea

 

 

hea

 

hea

 

 

hea

puuduvad

 

 

on olemas

 

on olemas

 

 

on olemas

rahuldav

 

 

v.hea

 

hea

 

 

rahuldav

 

3

 

 

5

 

3

 

 

3

1.2. ajalugu & kultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennaskalmistu

Taheva vald Hargla küla

Asub Hargla kiriku lähedal.Kalmistule on maetud II-Maailmasõjas langenud sõjamehed.Vajab rohkem korrastamist.

4

Siseturism

hea

puudub

v.hea

3

1.3. arhitektuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hargla luteriusu kirik

 

 

Kabelihoone Hargla kalmistul

 

 

 

 

 

Taheva mõisa

kompleks

 

 

 

 

Laanemetsa

õigeusu kirik

Koikküla

magasiait

Taheva vald Hargla küla

 

 

 

Taheva vald Hargla küla

 

 

 

 

 

 

Taheva vald Tsirgumäe

küla

 

 

 

 

Taheva vald Laanemetsa küla

Taheva vald Koikküla

Kiriku katus rekonstrueeritud. Hoone vajab sisemist renoveerimist. Hoone võiks talvisel ajal valgustada.

 

Kabelihoone on rekonstrueeritud..

Samuti korrastatud seal olevaid muumiad, mida hiljem kavatsetakse eksponeerida

kõigile külastajatele.

 

 

Vanad mõisahooned on lagunenud,

vaatamist väärivad end. jääkelder ja pumbamaja (19 saj.).Samuti on hästi korrastatud end. mõisapark.

Renoveeritud hoonetes töötab praegu SA Taheva Sanatoorium.

Kirik vajab renoveerimist.

 

Hoone kuulub Koikküla mõisa kompleksi. Ehitatud 19.saj. I poolel.

5

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3

 

4

Siseturism

 

Siseturism

Välisturism

 

 

Siseturism

Välisturism

 

 

 

 

Siseturism

 

Siseturism

hea

 

hea

 

 

 

v.hea

 

 

 

 

 

hea

 

hea

puudub

 

puudub

 

 

 

on olemas

 

 

 

 

 

puudub

 

puudub

v.hea

 

v.hea

 

 

 

v.hea

 

 

 

 

 

hea

 

v.hea

4

 

4

 

 

 

4

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sotsio-kultuurilised tegurid

 

 

Objekti nimi

Asukoht

Lühikirjeldus

ja muud märkused

Tähtsus (atraktiivsus)

(5 väga tähtis, 1 ei ole oluline)

Põhiturg (siseturism/välisturism, riik, kliendirühm)

Arengupotentsiaal

Infomaterjali olemasolu-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. sündmused, institutsioonid

 

Külapäevad Taheva valla erinevates külades

Toimuvad külaseltside eestvedamisel

 

 

 

 

2.2. folkloor (legendid)

Ohvrikivid

Püha pettai

Valgemägi

Mustjõgi

Ristimännid

 

Sõjatamm

 

Kikkapuu kaitsekultuur

Huvitav tammekooslus

 

Põlispuud

II-aastatuhat asub Tsirgumäe külas

II-aastatuhat asub Hargla külas

Looduskaunis koht mustajõe ääres

 

Surnute matmise komme Hargla kalmistul

(Koiva tamm) Eestis suuruselt teine tamm

Rajati 1950-60, kus tehti katseid kikkapuu kasvatamise kohta

Väga haruldane vaatepilt, kus ilusa männimetsa all kasvab alusmetsana tamm

150-aastased männiätid,mis on endale selga kasvatanud krokodillinaha.

5

5

5

5

5

 

5

 

5

 

5

 

 

5

turism

turism

turism

turism

turism

 

turism

 

turism

 

turism

 

 

turism

hea

hea

hea

hea

hea

 

hea

 

hea

 

hea

 

 

hea

olemas

olemas

 

 

 

 

olemas

 

olemas

 

olemas

 

 

olemas

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ajaloolis-kultuuriline pärand

 

Hargla kirik

Hargla surnuaia kabel

Laanemetsa õigeusukirik

Koikküla magasiait

 

Taheva mõisa jääkelder ja pumbamaja

 

Rajatud 1874 aastal

Wassermani perekonna kabel

 

 

Koikküla mõisale kuulv magasiait

ehitatud 19.saj. I pool

Taheva mõisale kuuluvad hooned, mis on veel säilinud

ehitatud 19.saj.

 

5

5

 

 

5

 

5

turism

turism

 

 

turism

 

turism

hea

hea

 

 

hea

 

hea

 

 

3.     infrastruktuur

 

Objekti nimi

Objekti asukoht

Objekti lühikirjeldus

ja muud märkused

Tähtsus (atraktiivsus)

(5 väga tähtis, 1 ei ole oluline)

Põhiturg (siseturism/välisturism, riik, kliendirühm)

Arengupotentsiaal

Info-tahvel

Ligipääs

(v.hea, hea, rahuldav, halb)

Korrasolek

(5-1 palli süsteemis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. põhiteenused (kaubandus, post, side jne)

Hargla kauplus (OÜ Esperance)

 

 

Hargla side

 

Koikküla kauplus

(OÜ Esperance)

 

Koikküla side

 

Taheva kauplus

 

Wifi levialad Koikkülas ja Harglas

 

Toidu- ja tarbekaupade müük

 

 

 

Postiteenuste müük

 

Toidu- ja tarbekaupade müük

 

 

Postiteenuste müük

 

Toidu- ja tarbekaupade müük

5

 

 

5

 

5

 

 

5

 

 

5

siseturism

 

 

siseturism

 

siseturism

 

 

siseturism

 

 

siseturism

hea

 

 

hea

 

hea

 

 

hea

 

 

hea

 

v.hea

 

 

v.hea

 

v.hea

 

 

v.hea

 

 

v. hea

4

 

 

4

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. informatsioon

 

TAHEVA HÄÄLEKANDJA

Taheva valla ajaleht, mis ilmub kord kvartalis ja edastab vallas toimuvat infot.

 

5

vallasisene

hea

 

 

 

 

 

 

4. turismiteenused

 

Objekti nimi

Objekti asukoht

Objekti lühikirjeldus

ja muud märkused

(voodi-, istekohad jms)

Tähtsus (atraktiivsus)

(5 väga tähtis, 1 ei ole oluline)

Põhiturg (siseturism/välisturism, riik, kliendirühm)

Arengupotentsiaal

Info-tahvel

Ligipääs

(v.hea, hea, rahuldav, halb)

Korrasolek

(5-1 palli süsteemis)

4.1. majutus

 

KONNU-NIIDU turismitalu

OÜ NAKATU

turismitalu

SA TAHEVASANATOORIUMI KÜLALISKORTER

 

majutus kahes toas 2+2 kohta

(lisakohtade võimalus)

majutus 19 kohta

(lisakohtade võimalus)

majutus 10 kohta

(lisakohtade võimalus)

5

 

5

 

5

siseturism

välisturism

siseturism

välisturism

siesturism

välisturism

hea

 

hea

 

hea

on olemas

 

on olemas

 

on olemas

hea

 

hea

 

v.hea

4

 

5

 

4

4.2. toitlustus

KONNU-NIIDU

turismitalu

OÜ NAKATU

turismitalu

SA TAHEVA

SANATOORIUM

Toitlustust pakutakse koos majutusteenusega kõigis eelpool nimetatud turismitaludes.

 

5

 

siseturism

välisturism

 

hea

 

on olemas

 

hea

 

4

4.3. incoming reisifirmad

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. muud turismiteenused

OÜ NAKATU

turismitalu

FIE UNO TEEMÄGI

 

TAHEVA RATTARADA

 

Tellingumäe puhkekoht

 

 

Kanuusõidud

(Mustjõgi, Koivajõgi)

Kanuusõidud -18 kanuud

(Mustjõgi, Koivajõgi)

Märgistatud rattarada, mille ääres on võimalik leida huvitavaid loodusobjekte.

 

Vaatetorn,

lõkke- ja grillimiskoht, puukuur, välitualett, telkimisvõimalus. Sobiv suurüritusteks

5

 

5

 

5

 

 

 

5

siseturism

välisturism

siseturism

 

siseturism

välisturism

 

 

siseturism

välisturism

hea

 

hea

 

hea

 

 

 

hea

on

 

on

 

on

 

 

 

ei

hea

 

hea

 

hea

 

 

 

hea

4

 

4

 

4

 

 

 

 

 

 

7.   Sihtkoha maine

 

 

Nimetus

Nimi, asukoht

Lühikirjeldus

ja muud märkused

Tähtsus (atraktiivsus)

(5 väga tähtis, 1 ei ole oluline)

Põhiturg (siseturism/välisturism, riik, kliendirühm)

Arengupotentsiaal

(rakenduslikkus)

Põhiline positiivne sõnum

Põhiline negatiivne sõnum

7.1. sihtkohast pärit kuulsad inimesed

 

Kindralmajar von

Wassermani perekonna kabel

Hargla kalmistul

 

Tunne Kelam

Laanemetsa mõisa omanik.Kinkis Hargla kirikule maaliRistilt võtmine

 

 

 

Poliitik

 

5

  siseturism

välisturism

 

hea

 

 

7.2. sihtkoha käsitletus kultuuris (kirjandus jne)

 

Legendid Koikkülas

elanud imearst Surist

(Taitsist)

 

5

siseturism

hea

 

 

 

 

8. Areng

 

Nimetus

Allikas

Lühikirjeldus- ja kokkuvõte

 

Põhiturg (siseturism/välisturism, riik, kliendirühm)

Arengupotentsiaal

Investeeringud

Põhilised arenguplussid ja -miinused

Muud märkused

8.1. sihtkoha arengukava(de) kokkuvõte

 

Taheva valla arengukava aastani 2007-2013

Turismi alapeatükk on ettevõtluse peatüki koosseisus. Toodud on hetkeolukorra analüüs, SWOT-analüüs, eesmärgid ja prioriteedid, arengusuunad ja tegevused.

 

 

 

 

 

8.2. turismiprioriteetide kokkuvõte

 

 

Turismipotentsiaali kasutamine, turismialase infrastruktuuri täiendamine ja paradamine. Võimalikud arengusuunad: loodusturism, talu-, tervise-, seiklus-, kala- ja jahi-, lastega perede ja puuetega inimeste turism. Osalemine piirkondlikes turismialastes koostööprojektides.

sise- ja väliskliendid

hea