Vallavalitsuses osutatavad teenused

Teenuste nimistu

Alates 1. oktoobrist 2014 korraldab politsei oma töö ümber selliselt, et piirkonnapolitseinikud saavad peaasjalikult keskenduda ainult kogukonna teenindamisele ja nende probleemide likvideerimisele. Samas tugevdatakse patrullpolitseinike koosseisu. Seepärast suunduvad osad senistest piirkonnapolitseinikest alates oktoobrikuust patrulli ning teise osa piirkonnapolitseinike ülesandeks jääb oma piirkonnas turvalisusega tegelevate koostöövõrgustike loomine ja hoidmine. Valga linnas, Karula, Taheva, Tõlliste, Sangaste ja Õru vallas hoiab politsei, kogukonna ja koostööpartnerite vahelist sidet piirkonnavanem Marek Käis ( 766 8124; 5330 7155; marek.kais@politsei.ee ). Lisainfot piirkonna turvalisusküsimustest saate jooksvalt ka Valga konstaablijaoskonna Facebook’i leheküljelt aadressil www.facebook.com/valgakonstaabel. Kiiret reageerimist vajavate sündmuste korral aitab hädaabinumber 112.

Vastuvõtt:

Taheva vald - iga kuu teine teisipäev 13.00-14.00 Laanemetsa küla, vallamaja
Sangaste vald - teisipäeviti 10.00-11.00 Sangaste alevik, vallamaja
Tõlliste vald - teisipäeviti 09.00-10.00 Laatre alevik, vallamaja
Õru vald - iga kuu teine teisipäev 11.00-12.00 Õru alevik, vallamaja
Karula vald - iga kuu teine teisipäev 15.00-16.00 Lüllemäe küla, vallamaja.

Erametsa konsultant Margus Noorkõiv võtab alates 18.10.2010 kodanikke vastu Taheva vallamajas Laanemetsa külas iga kuu esimesel teisipäeval kell 13.00 - 16.00. Kontakttelefon 52 44 467.


Teenuste nimistu tabelinaEhitamisega seotud blanketid on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt SIITAvalduste ja taotluste blanketid

Vali failide sorteerimismeetod. Kui soovid, siis lisa ka ID number.
 ID: 
Hetkel saadaval 4 faili.


Sorteerimisvaliku ootel ...