Sotsiaaltöö

Taheva Vallavolikogu ja Taheva Vallavalitsuse määrused on avaldatud Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/. Taheva valla dokumentide leidmiseks valige avalehel link "Täpne otsing" ja edasi teostage otsing lingilt "KOV terviktekstidest". Otsingu Riigi Teatajas saate teha SIIN.

Taheva Teeninduskeskuse sotsiaaltöö spetsialisti Evi Veerme vastuvõtt:

T 09.00-12.00 ja 13.00-16.00
K 09.00-12.00 ja 13.00-18.00
R 09.00-14.00

Iga kuu 2. ja 4. neljapäev kodanike vastuvõtt Koikküla Raamatukogus kell 9.00–11.00

Taheva Teeninduskeskus
Valga Vallavalitsus
Hargla küla
Valga vald
Hargla Kooli postkast 6
68014 Valga maakond

Telefon 766 9274; 523 5022

E-post: evi.veerme@valga.eeAbivajavast lapsest teatamine:

LOE JUHENDIT SIIT
Sotsiaalala blanketid:

1. Sünnitoetuse avaldus.rtf
2. Matusetoetuse avaldus.rtf
3. Hooldaja määramise avaldus.doc
4. Koduhooldusteenuse taotlemise avaldus.doc
5. Hooldekodu teenuse eest tasumise toetuse määramise avaldus.docx
6. Esmakordselt toimetulekutoetuse taotlemise avaldus.doc
7. Toimetulekutoetuse avaldus.doc
8. Vajaduspõhise peretoetuse saamise avaldus.doc
9. Gümnaasiumi või keskkooli õpilase toetuse avaldus.rtf
10. Kooli lõpetamise toetuse avaldus.rtf


Sotsiaalnõuniku teadaanded

Teate ID: 1  |  lisatud: 2006-02-21 11:16:15
Taheva Vallavalitsus annab teada, et kõigil, kes lõpetavad põhikooli, keskkooli, kutseõppeasutuse või kõrgkooli, on võimalus taotleda vallavalitsuselt sotsiaaltoetust vastavalt kehtestatud korrale. Sotsiaaltoetuse taotlemiseks on vajalik esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus, kus on ära näidatud taotleja andmed, õppeasutuse nimi ja selle lõpetamise aeg ning pangaarve number, kuhu soovitake toetusraha. Täpsem info valla sotsiaalnõunikult telefonil 76 69 274.


SA Taheva Sanatoorium koduleht