Kohalikud valimised 2017. a.


Valimistoimingud ja tähtajad on leitavad aadressilt: http://vvk.ee/index.php?id=14091


Valga Vallavolikogu kandidaatide nimekirja leiad SIIT:
https://kov2017.valimised.ee/kandidaadid?county=81&parish=855&district=1


Kohalike valimistega seotud dokumendid

Taheva Vallavolikogu 03.03.2017 otsus nr 1 „Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemisel moodustatava Valga valla territooriumil valimisringkonna moodustamine ja mandaatide jaotamine“

Taheva Vallavolikogu 03.03.2017 otsus nr 2 „Karula valla, Taheva valla, Tõlliste valla, Valga linna ning Õru valla ühinemisel moodustatava Valga Vallavolikogu liikmete arvu määramine“

Taheva Vallavolikogu 03.03.2017 otsus nr 3 „Valimiskomisjoni moodustamine“

Valga valla valimiskomisjoni 08.08.2017 otsus nr 2 „Valga valla valimiskomisjoni tööaja määramine“