Jäätmemajandus Taheva vallas ja Valgamaal tervikuna

Valga valla elanikel on võimalik kasutada Valga jäätmejaama teenuseid. Täpsemat infot leiad SIIT.

Failid allalaadimiseks

Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest erandkorras vabastamise taotlus
Ühise kogumismahuti kasutajate vahelise lepingu näidis
Kompostimise teatise näidis

Valga linna ning Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valla ühine jäätmehoolduseeskiri https://www.riigiteataja.ee/akt/426102017006.

Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2017-2025 https://www.riigiteataja.ee/akt/426102017007.