Hanked

Taheva Vallavalitsuse hangetega seotud materjal on leitav riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/register/

Taheva valla 2017. aasta hankeplaan

Hanketeated


Teate ID: 39  |  lisatud: 2017-08-01 14:58:50
Taheva Vallavalitsus tunnistas hanke "Hargla külaplatsi edasiarendamine" menetluses edukaks FIE Jaanus Põldsepa (registrikood 11005147) pakkumuse. Tööde maksumuseks on koos käibemaksuga 26 272,80 eurot. Kultuurimaja kinnistule rajatakse tantsuplats, paigaldatakse pingid ja haljastuskonteinerid ning väliplatsile viiakse elekter. Töödeks on saanud Taheva Vallavalitsus toetuse Leaderi programmist.


Teate ID: 38  |  lisatud: 2017-07-28 22:57:46
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla külaplatsile matkajatele puhkekoha rajamine". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 189674. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.08.2017 kell 10.00.


Teate ID: 37  |  lisatud: 2017-07-24 17:28:07
Taheva Vallavalitsus lõpetas hanke "Hargla külaplatsi edasiarendamine" (viitenumber 188671) menetluse, kuna määratud tähtajaks ei laekunud ühtegi pakkumust.


Teate ID: 36  |  lisatud: 2017-07-24 16:13:34
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla külaplatsi edasiarendamine". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 189453. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 01.08.2017 kell 11.00.


Teate ID: 35  |  lisatud: 2017-06-28 08:49:58
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla külaplatsi edasiarendamine". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on188671. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.07.2017 kell 10.00.


Teate ID: 34  |  lisatud: 2017-06-02 08:49:19
Hankemenetluses "Kalliküla tuletõrje-veehoidla rajamine" tunnistas Taheva Vallavalitsus edukaks pakkujaks ASi Valmap Grupp. Pakkumuse maksumuseks käibemaksuta on 20 990 eurot.


Teate ID: 33  |  lisatud: 2017-06-02 08:46:29
Hankemenetluses "Hargla koolihoone ümberehitamine kohaliku tasandi teenuste koondamiseks hoonesse" tunnistas Taheva Vallavalitsus edukaks pakkujaks Osaühingu "Santex". Pakkumuse maksumuseks käibemaksuta on 311 000 eurot.


Teate ID: 32  |  lisatud: 2017-04-19 16:01:09
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Kalliküla tuletõrje-veehoidla rajamne". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 185731. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.05.2017 kell 10.00.


Teate ID: 31  |  lisatud: 2017-04-19 15:59:22
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla koolihoone ümberehitamine kohaliku tasandi teenuste koondamiseks hoonesse". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 185909. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.05.2017 kell 10.00.


Teate ID: 30  |  lisatud: 2017-04-19 15:58:36
Taheva Vallavalitsus lükkas 19.04.2017 hanke "Hargla koolihoone ümberehitamine kohaliku tasandi teenuste koondamiseks hoonesse" menetluses riigihangete seaduse paragrahv 49 alusel kõik pakkumused


Teate ID: 29  |  lisatud: 2017-03-13 15:09:44
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla koolihoone ümberehitamine kohaliku tasandi teenuste koondamiseks hoonesse". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 184213. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.04.2017 kell 10.00.


Teate ID: 28  |  lisatud: 2017-01-04 13:58:53
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Koikkülas asuva lasteaiahoone projekteerimine hoolekandeasutuseks". Hanketeade ja -dokumendid on leitavad riigihangete registrist. Hanke viitenumber on 181745. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.01.2017 kell 10.00.


Teate ID: 27  |  lisatud: 2016-10-12 17:23:00
Taheva Vallavalitsus ostab Hargla Koolile 200 rm (pikkus 60 cm) lõhutuid küttepuid (eelistatud lepp). Hind peab sisaldama puude transporti kooli juurde. Hinnapakkumised esitada 4. novembriks 2016 aadressile Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa, 68013 Valga maakond või elektrooniliselt aadressil info@taheva.ee. Info telefonil 5330 1896.


Teate ID: 26  |  lisatud: 2016-10-12 16:16:16
Taheva Vallavalitsus ootab 2016–2017. a talveperioodil lumetõrjetööde teostamiseks hinnapakkumisi. Kirjalikud hinnapakkumised esitada hiljemalt 04.11.2016. Täpsem info (lähteandmed) maakorraldajalt telefonil 766 9273, e-posti aadressil maakorraldus@taheva.ee või vallamajast.


Teate ID: 25  |  lisatud: 2016-07-31 21:02:25
Hankemenetluses "Hargla Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine" (viitenumber 176709) osutus edukaks RST Valga OÜ(registrikood 10288605) pakkumus. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 16 625 eurot.


Teate ID: 24  |  lisatud: 2016-07-18 16:38:52
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla Kooli reoveepuhasti rekonstrueerimine". Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist, hanke viitenumber on 176709. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.07.2016 kell 10.00.


Teate ID: 23  |  lisatud: 2016-03-31 16:37:35
Taheva Vallavalitsus tunnistas 31.03.2016 hankes "Hargla koolihoone keldriosa elektritööd ja soojustamine koos sadevee ärajuhtimisega" edukaks Osaühing "Santex" (10063289) pakkumuse. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 38 720 eurot.


Teate ID: 22  |  lisatud: 2016-03-22 22:24:53
Taheva Vallavalitsus tunnistas 18.03.2016 hankes "9-kohalise auto ostmine (2016)" edukaks Pereauto OÜ (11770971) pakkumuse. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 24 295,89 eurot.


Teate ID: 21  |  lisatud: 2016-03-08 09:33:19
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Hargla koolihoone keldriosa elektritööd ja soojustamine koos sadevee ärajuhtimisega". Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist, hanke viitenumber on 172163 . Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.03.2016 kell 14.00.


Teate ID: 20  |  lisatud: 2016-03-03 09:28:55
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "9-kohalise auto ostmine (2016)". Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist, hanke viitenumber on 172055 . Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.03.2016 kell 10.00.


Teate ID: 19  |  lisatud: 2015-12-09 19:07:54
Taheva Vallavalitsus tunnistas 09.12.2015 edukaks Kristiina Asi hinnapakkumise 200 rm küttepuude pakkumise 2016. aastaks Hargla Koolile. Küttepuude hind kokku on 5118 eurot (ei lisandu käibemaksu).


Teate ID: 18  |  lisatud: 2015-11-23 18:06:49
Taheva Vallavalitsus ostab Hargla Koolile 200 rm (pikkus 60 cm) lõhutuid küttepuid (eelistatud lepp). Hind peab sisaldama puude transporti kooli juurde. Hinnapakkumised esitada 7. detsembriks 2015 aadressile Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa, 68013 Valga maakond või elektrooniliselt aadressil info@taheva.ee. Info telefonil 5330 1896.


Teate ID: 17  |  lisatud: 2015-10-12 10:33:53
Taheva Vallavalitsus ootab 2015-2016. a talveperioodiks lumetõrjetööde teostamiseks hinnapakkumisi. Kirjalikud hinnapakkumised esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2015. Täpsem info maakorraldajalt telefonil 766 9273 või e-posti aadressil maakorraldus@taheva.ee.


Teate ID: 16  |  lisatud: 2015-07-15 09:13:26
Hankemenetluses "9-kohalise auto ostmine" (viitenumber 164784) osutus edukaks Aasta Auto Pluss AS(registrikood 10963047) pakkumus. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 26 101,67 eurot.


Teate ID: 15  |  lisatud: 2015-06-29 15:05:31
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "9-kohalise auto ostmine". Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist, hanke viitenumber on 164784. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 06.07.2015 kell 10.00.


Teate ID: 14  |  lisatud: 2015-03-04 09:29:58
Hankemenetluses "Taheva Sanatooriumi ravihoone 2 ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine" (viitenumber 159381) osutus edukaks Osaühing "Santex" (registrikood 10063289) pakkumus. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 29 500 eurot. Tööde lõpetamise tähtaeg on 31.07.2015.


Teate ID: 13  |  lisatud: 2015-01-30 10:58:11
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja e-menetlusega hanke "Taheva Sanatooriumi ravihoone 2 ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine". Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist, hanke viitenumber on 159381. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.02.2015.


Teate ID: 12  |  lisatud: 2014-12-23 09:14:50
Hankemenetluses "Raamatupidamisteenuse ostmine perioodil 2015-2017" (viitenumber 158091)tunnistati 23.12.2014 edukaks Revaed OÜ (registrikood 10708912) pakkumus. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 36 000 eurot.


Teate ID: 11  |  lisatud: 2014-12-11 14:46:24
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Raamatupidamisteenuse ostmine perioodil 2015-2017" (viitenumber 158091). Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.12.2014 kell 9.00. Info Monika Rogenbaumilt telefonidel 766 9272, 510 9822, e-postil aadressil vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 10  |  lisatud: 2014-10-31 10:08:29
Hargla Koolile 2015. aastaks küttepuude (200 rm) ostmiseks tunnistati 31.10.2014 edukaks FIE Helju Kõivu (registrikood 11633903) pakkumus. Pakkumuse maksumus on kokku 5190 eurot (käibemaksu ei lisandu).


Teate ID: 9  |  lisatud: 2014-10-31 10:02:38
Hankemenetluses "Hargla, Taheva, Koikküla külade ja Hargla Kooli veekäitluse rekonstrueerimine" (viitenumber 155086). tunnistati 31.10.2014 edukaks Callefiks OÜ (registrikood 10708912)pakkumus. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 19 000 eurot.


Teate ID: 8  |  lisatud: 2014-10-27 11:22:20
Taheva Vallavalitsus ootab talveperioodiks 2014–2015 lumetõrjetööde teostamiseks hinnapakkumisi. Valiku aluseks on madalaim km hind. Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 14.11.2014 vallavalitsusse või aadressile info@taheva.ee. Täpsem info maakorraldajalt telefonil 766 9273, e-post maakorraldus@taheva.ee.


Teate ID: 7  |  lisatud: 2014-10-05 11:46:43
Taheva Vallavalitsus ostab Hargla Koolile 200 rm (pikkus 60 cm) lõhutuid küttepuid (eelistatud lepp). Hind peab sisaldama puude transporti kooli juurde. Hinnapakkumised esitada 28. oktoobriks 2014 aadressile Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa, 68013 Valga maakond või elektrooniliselt aadressil info@taheva.ee. Info telefonil 5330 1896.


Teate ID: 6  |  lisatud: 2014-08-29 10:34:48
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega hanke "Hargla, Taheva, Koikküla külade ja Hargla Kooli veekäitluse rekonstrueerimine" (viitenumber 155086). Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.10.2014 kell 9.00. Info Monika Rogenbaumilt telefonidel 766 9272, 510 9822, e-postil aadressil vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 5  |  lisatud: 2014-08-06 14:48:54
Hankemenetluses "Hargla koolihoone rekonstrueerimine, II etapp" (viitenumber riigihangete registris 154111) tunnistati 06.08.2014 edukaks OÜ SEMT (registrikood 11318840)pakkumus. Pakkumuse maksumus käibemaksuta on 7635,50 eurot.


Teate ID: 4  |  lisatud: 2014-08-06 12:26:07
Taheva Vallavalitsus tunnistas 06.08.2014 hankes "Hargla Koolile auto ostmine" (viitenumber riigihangete registris 153907) edukaks AS Aasta Auto pakkumuse sõidukile Škoda Rapid hinnaga 12 535,71 eurot (käibemaksuta maksumus).


Teate ID: 3  |  lisatud: 2014-07-14 11:34:58
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Hargla koolihoone rekonstrueerimine, II etapp" (viitenumber 154111). Hankija soovib soojustada kooli idakorpuse pööninguosa ja paigaldada ühe tuletõkkeukse. Hanketeade ja hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30.07.2014 kell 10.00. Info Monika Rogenbaumilt telefonidel 766 9272, 510 9822, e-postil aadressil vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 2  |  lisatud: 2014-07-14 09:11:03
Taheva Vallavalitsus kuulutas välja hanke "Hargla Koolile auto ostmine" (viitenumber riigihangete registris 153907). Hanketeade ja hankedokumendid on leitavad riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.07.2014 kell 10.00. Täiendav informatsioon Monika Rogenbaumilt telefonidel 766 9272, 510 9822, e-posti aadressil vallavanem@taheva.ee.


Teate ID: 1  |  lisatud: 2014-03-04 08:53:31
Valga Linnavalitsus viis koos ümberkaudsete omavalitsustega läbi mootorkütuse ühishanke. Ühishankes osalesid ka Taheva Vallavalitsus ja Sihtasutus Taheva Sanatoorium. Valga Linnavalitsuse riigihangete komisjon tunnistas 13.02.2014 edukaks Olerex AS-i (registrikood 10136870) pakkumuse. Soodustus kütuse liitri jaemüügi hinnast pakkuja Eesti tanklaketis eurodes hakkab olema järgmine: bensiin 95 - 0,05 eurot; bensiin 98 - 0,05 eurot ja diisel 0,065 eurot.