Hajaasustuse programm


Hajaasustuse programmiga seotud teadaanded

Teate ID: 6  |  lisatud: 2017-04-10 23:39:27
Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor algas! 10. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Helme, Hummuli, Karula, Otepää, Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru vallas. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017. Loe lähemalt SIIT.


Hajaasustuse programmiga seotud dokumendid 2017

Programmdokument
Taotlusvorm
Eelarve vorm
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Taheva Vallavalitsuse 12.04.2017 korraldus nr 47 „Hajaasustuse programmi raames laekuvate taotluste hindamiskomisjoni moodustamine ja prioriteetsete valdkondade kehtestamine“


Hajaasustuse programmiga seotud dokumendid 2016

Programmdokument
Taotlusvorm
Eelarve vorm
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Joogivee analüüsimine
Hindamiskomisjoni koosseis 2016
Aruandevormid kasusaajatele
Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korraldus nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" (väljavõte)
Taheva Vallavalitsuse 23.08.2016 korraldus nr 74 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"
Taheva Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldus nr 119 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"
Taheva Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldus nr 123 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"
Taheva Vallavalitsuse 31.03.2017 korraldus nr 44 "Taheva Vallavalitsuse 15.07.2016 korralduse nr 61 "Hajaasustuse programmist toetuste määramine" muutmine"